Skip to main content

Mały Rynek Szkoła Języków Obcych

By 25 maja 201820 września, 2020Bez kategorii

Szkoła językowa „Mały Rynek” już od 1992 roku, kiedy to powstała w Krakowie, troszczy się o jak najlepsze wypełnianie swojej głównej misji – bezkompromisowego usatysfakcjonowania klienta. W tym celu wciąż poszerzamy nasza ofertę, aby każdy mógł znaleźć w „Małym Rynku” coś dla siebie! Oferujemy najpopularniejsze kursy: kurs angielskiego, ale także hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, rosyjskiego, a nawet hebrajskiego. W szkole językowej „Mały Rynek” bardzo istotna jest przyjemna atmosfera podczas nauki – można wtedy swobodnie wyrażać myśli, płynnie rozmawiać i przede wszystkim, efektywnie się uczyć.

Mając na uwadze potrzeby naszych Słuchaczy, prowadzimy kursy dla każdego:

 • Seniorów, osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci,
 • Firm dokształcających kadrę,
 • Specjalistów pragnących rozwijać swą karierę zawodową ( m. in. prawnicy, lekarze, kierowcy zawodowi),
 • Osób zamierzających uczyć się języka w kraju, gdzie jest on powszechnie używany.

Szkoła językowa Mały Rynek oferuje naukę języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • niderlandzkiego
 • szwedzkiego
 • portugalskiego
 • hiszpańskiego
 • włoskiego
 • francuskiego
 • rosyjskiego
 • hebrajskiego

W ofercie szkoły znajdą Państwo następujące kursy:

 • Kurs standardowy
 • Kurs egzaminacyjny
 • Kurs maturalny
 • Kurs indywidualny
 • Kurs w minigrupie
 • Kurs dla firm
 • Kurs za granicą

KURS STANDARDOWY

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2).

Grupy wiekowe:

 • dzieci – 7-13 lat
 • młodzież – 14-16 lat
 • kursy standardowe: młodzież 16+ i dorośli
 • kursy specjalistyczne: młodzież 19+ i dorośli
 • kursy dla osób po 45 roku życia

Realizacja pełnego stopnia zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki.

Nauka trwa od października do czerwca.

Ilość spotkań w tygodniu:

 • 2 razy po 90 min.
 • 1 raz w bloku 4 godzin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Słuchacze otrzymują certyfikat wraz z raportem
postępów i zaleceniami co do kontynuacji nauki.

Dodatkowe pomoce:

Słuchacze mają dostęp do biblioteki i videoteki szkolnej, gdzie oprócz materiałów uzupełniających
do kursu (testy, ćwiczenia, podręczniki gramatyczne, słowniki) znajdą pozycje z literatury pięknej,
beletrystykę, czasopisma w wersji oryginalnej.

KURS EGZAMINACYJNY

Kurs roczny – program kursu przewiduje realizację podręcznika ściśle nawiązującego do wymagań
egzaminacyjnych oraz obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne, ćwiczące techniki rozwiązywania
testów.

Ilość spotkań w tygodniu:

 • 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek)
 • 1 raz w tygodniu 4 lekcje (piątki lub soboty)

Kurs powinien zakończyć się egzaminem międzynarodowym. Szkoła zajmuje się wszelkimi
formalnościami związanymi ze zgłoszeniem słuchacza na egzamin, pobieraniem opłaty za egzamin,
przekazaniem informacji o terminie i miejscu egzaminu, odbiorem raportu o zdanym egzaminie i
certyfikatu.

KURS MATURALNY

Prowadzony jest tylko z języka angielskiego. Przygotowuje do matury rozszerzonej z języka
angielskiego.

Zajęcia odbywają się w mini-grupach – od 2 do 4 osób.

W trakcie kursu Słuchacze poddawani są testom diagnostycznym określającym postęp w zdobywaniu
umiejętności językowych, pozostając pod stałą opieką lektora, który służy pomocą merytoryczną, np.
przy wyborze materiałów uzupełniających.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Słuchacze otrzymują certyfikat wraz z raportem
postępów.

KURS INDYWIDUALNY

Lekcje indywidualne przewidziane są dla osób, które deklarują specyficzne potrzeby związane z nauką
języka obcego, np.:

 • przyswojenie specjalistycznego słownictwa(język prawniczy, medyczny, techniczny, itp.);
 • przygotowanie prezentacji, wystąpienia, wykład;
 • udoskonalenie wybranej sprawności językowej (mówienia, pisania lub rozumienia ze słuchu)
 • przygotowanie do egzaminu, rozmowy rekrutacyjne, itp;
 • przygotowanie do wyjazdu za granicę;
 • konieczność zintensyfikowania nauki

Specyfika tego typu kursu polega na dostosowaniu programu i intensywności kursu do
indywidualnych potrzeb słuchacza. Zajęcia odbywają się w porach wyznaczonych przez
Słuchacza.Mogą rozpocząć się w dowolnym terminie i trwają do momentu osiągnięcia zamierzonego
celu.

KURS W MINIGRUPIE

Liczba Słuchaczy w grupie: od 2 do 4 osób

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2).

Nauka odbywa się w systemie semestralnym (1 semestr = 60godzin lekcyjnych).

Realizacja pełnego stopnia zaawansowania obejmuje 120 godzin lekcyjnych.

Ilość spotkań w tygodniu:

 • 2 razy po 2 godziny lekcyjne (poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki)
 • 1 raz 4 godziny (piątek lub sobota)

KURSY DLA FIRM:

 • KURSY SPECJALISTYCZNE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
 • KURSY SPECJALISTYCZNE DLA BRANŻY MEDYCZNEJ
 • KURSY SPECJALISTYCZNE DLA KIEROWCÓW
 • KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PRAWNIKÓW
 • KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW BIUR NIERUCHOMOŚCI

KURSY ZA GRANICĄ

W Małym Rynku zorganizujemy dla Ciebie wyjazd na kurs zagraniczny: doradzimy najkorzystniejszą
formę nauki, zajmiemy się dojazdem na miejsce, dopełnimy wszelkich formalności związanych z
pobytem na kursie, podróżą, ubezpieczeniem, wizą…

Współpracujemy ze znanymi i cenionymi szkołami językowymi w 21 krajach na 6 kontynentach – a
nasza oferta wciąż się poszerza!

Przez cały rok kształcimy:

 • angielski w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie, w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, w RPA
 • niemiecki w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
 • francuski we Francji, Kanadzie i Szwajcarii
 • hiszpański w Hiszpanii, na Kubie, w Ameryce Południowej
 • włoski we Włoszech i na Sycylii
 • rosyjskiw Rosji, a nawet arabski w Maroku i Egipcie,
 • chiński w Chinach.

W RAMACH KAŻDEGO Z DOSTĘPNYCH KURSÓW:

Słuchacze mają dostęp do biblioteki szkolnej, gdzie oprócz materiałów uzupełniających do kursu (testy, ćwiczenia, podręczniki gramatyczne, słowniki) znajdą pozycje z literatury pięknej, beletrystykę, czasopisma w wersji oryginalnej. W trakcie każdego z kursów Słuchacze poddawani są testom diagnostycznym określającym postęp w zdobywaniu umiejętności językowych, pozostając pod stałą opieką lektora, który służy pomocą merytoryczną, np. przy wyborze materiałów uzupełniających. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym.

Słuchacze otrzymują certyfikat wraz z raportem postępów i zaleceniami co do kontynuacji nauki.

 

Mały Rynek 3 (I piętro) 31-041 Kraków
tel./fax: 012 422 78 57
e-mail: malyrynek@malyrynek.pl

Mapa

Wyświetl większą mapę